Budynek Piętro
Numer
Powierzchnia
Pokoje Status Plan Zapytaj o ocenę
B1 parter M-01 44.33m2 3P+AK sprzedane Mieszkanie 1 wyślij wiadomość
B1 parter M-02 43.51m2 2P+K sprzedane Mieszkanie 1 wyślij wiadomość
B1 parter M-03 62.75m2 3P+K sprzedane Mieszkanie 1 wyślij wiadomość
B1 parter M-19 63.82m2 3P+K sprzedane Mieszkanie 1 wyślij wiadomość
B1 parter M-20 43.11m2 2P+K sprzedane Mieszkanie 1 wyślij wiadomość
B1 parter M-21 53.03m2 3P+AK sprzedane Mieszkanie 1 wyślij wiadomość
B1 parter M-31 32.36m2 2P+AK sprzedane Mieszkanie 1 wyślij wiadomość
B1 parter M-32 44.91m2 2P+AK sprzedane Mieszkanie 1 wyślij wiadomość
B1 parter M-33 34.15m2 2P+AK sprzedane Mieszkanie 1 wyślij wiadomość
B1 parter M-34 42.75m2 2P+AK sprzedane Mieszkanie 1 wyślij wiadomość
B1 parter M-45 63.22m2 3P+K sprzedane Mieszkanie 1 wyślij wiadomość
B1 parter M-46 43.12m2 2P+K sprzedane Mieszkanie 1 wyślij wiadomość
B1 parter M-47 53.33m2 3P+AK sprzedane Mieszkanie 1 wyślij wiadomość
B1 parter M-57 60.89m2 3P+AK sprzedane Mieszkanie 1 wyślij wiadomość
B1 parter U1 75.61m2 lokal usługowy wolne Mieszkanie 1 wyślij wiadomość
B1 parter U2 54.39m2 lokal usługowy wolne Mieszkanie 1 wyślij wiadomość
Zapytanie o mieszkanie
Imię: Adres e-mail: Telefon: Wiadomość:

II. Klauzula obowiązku informacyjnego zgodna z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679” Administratorem danych osobowych ( podmiotem zbierającym dane osobowe) jest Willowa II Sp. z o.o. ul. Morwowa 4/U6; 20-704 Lublin... zwana dalej Spółką lub Deweloperem. Dane osobowe gromadzone są i wykorzystywane do prawidłowej realizacji umowy deweloperskiej (lub umowy rezerwacyjnej) i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Spółka deklaruje prowadzenie operacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu. Spółka deklaruje prowadzenie operacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu. Klienci Spółki, których dane przetwarzane są na podstawie zgody na to przetwarzanie - zgodnie z art. 13-20 „rozporządzenia 2016/679” posiadają: • prawo dostępu do Swoich danych, • prawo żądania sprostowania danych • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych • prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody można dodatkowo skorzystać z poniższych praw: • prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. • prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i ew. przesłania tych danych innemu administratorowi danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem pod adresem Spółki lub adresem mailowym: info@willowa2.pl Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Czytaj więcej...